Nomenklatur

Nomenklatur sekolah (tata nama sekolah) adalah sistem penamaan sekolah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku termasuk adanya penyesuaian maupun perubahan terhadap nama-nama sekolah tersebut.